Συνδρομητικά πακέτα

Το AnubisBox κοστίζει 34.90€. Σε περίπτωση που επιλέξετε την τρίμηνη συνδρομή τότε επωφελείσθε από μια συνολική έκπτωση 7.5€ (αντί για 3x34.90=104.7€ χρεώνεσθε για την αγορά των τριών κουτιών μόνο 97.20€. Κάθε κουτί δηλαδή, σας κοστίζει 32.40€). Στην περίπτωση της εξάμηνης συνδρομής η συνολική έκπτωση φθάνει τα 15€ (αντί για 6x34.90=209.40€ χρεώνεσθε για την αγορά των έξη κουτιών 179.40€. Κάθε κουτί δηλαδή, σας κοστίζει 29.90€). Προσοχή: Στην περίπτωση της 3μηνης ή 6μηνης συνδρομής το συνολικό ποσόν προκαταβάλλεται με την παραλαβή του πρώτου κουτιού.